SLsurgery


הפרדות רשתית

 

היפרדות רשתית מגלגל העין היא מצב הדורש טיפול מיידי. ללא טיפול היפרדות הרשתית תוביל לעיוורון.

היפרדות רשתית נגרמת כתוצאה מהצטברות נוזל בין הרשתית לדופן גלגל העין, וזוהי בדרך כלל תוצאה של קרע ברשתית. לא כל המקרים של היפרדות הרשתית הם תוצאה של קרעים ברשתית. היפרדות שאינה מלווה בקרעים ברשתית בדרך כלל אינה דורשת התערבות רפואית. היא אינה פוגעת בראייה, אך עלולות להיווצר הפרעות מציקות בראייה הנראות כמו זבוב בשדה הראייה.

מהם התסמינים להיפרדות רשתית

אם התרחשה היפרדות של הרשתית מיד תורגש הפגיעה בראייה, זוהי יכולה להיות היפרדות חלקית הנראית כמו מסך שחור על שדה הראייה או היפרדות מלאה בה ישנה השחרה של כל שדה הראייה.

איננו רוצים להגיע למצב זה, ולכן התסמינים שצריכים להיות ערניים להם הם התסמינים המרמזים על קרעים ברשתית. אלו יכולים להתבטא במראה של גופים צפים, חוטים וקווים והבזקי אור.

במידה והבחנתם בתסמינים של קרעים ברשתית יש צורך להיבדק אצל רופא עיניים מומחה רשתית. לא כל מקרה של קרע ברשתית דורש טיפול, חלקם אפילו מתאחים לבד. אך במידה והרופא יזהה סיכון להיפרדות רשתית יש צורך בהליך רפואי מתאים על מנת למנוע היפרדות רשתית. בדרך כלל מדובר בטיפול לייזר ואין צרוך בניתוח.

כיצד מטפלים בהיפרדות רשתית

במידה וכבר חלה היפרדות של הרשתית יש צורך בטיפול רפואי. במקרים של היפרדות חלקית וקטנה ניתן להיעזר בטיפול לייזר, אך בדרך כלל יש צורך בניתוח לסגירת הקרעים ברשתית וניקוז הנוזל שמאחורי הרשתית.

היפרדות מרכז הראייה מדופן העין מביאה לאבדן הראייה. ניתוח מוצלח בידי רופא מיומן עשוי להשיב את הראייה, אך הדבר אינו מובטח. הסיכויים להשיב רשתית שנפרדה בניתוח אחד עומדים על 85%.

כיום ישנן שיטות טיפול שונות באמצעותן מתמודדים עם היפרדות רשתית :

ניתוח חיגור - ניתוח המבוצע בהרדמה כללית ובמהלכו משתמשים בהקפאת הקרע על מנת ליצור סביבו צילוק.

פנאומטיק רטינופקסיה - הליך המתבסס על הזרקת גז לעין הדוחף את הרשתית בחזרה למקום.

ויטרקטומיה - הליך חדש יחסית הכולל כניסה אל תוך העין, סגירת החורים, ניקוז, שחרור משיכת זגוגית והצמדת הרשתית באמצעים כימיים.

מיקרו אנדוסקופיה - הליך מתקדם בו מוחדרת מצלמה לעין ומטפלים בעין תוך כדי צפיה במוניטור.

איננו רוצים להגיע למצב של היפרדות רשתית ולכן חשוב לזהות מוקדם קרעים ברשתית ולהעניק את הטיפול המתאים. אם יש לכם היסטוריה משפחתית של בעיות ברשתית, עברתם טראומה בעין או סובלים מקוצר ראייה גבוה, חשוב שתיבדקו באופן תקופתי על מנת לא להגיע למצב של היפרדות רשתית.